Thursday, February 25, 2021
Register  |  Login

      

VETERINA 

 • lijekovi, vitamini, mineralni dodaci
 • kompletna paleta antiparazitika
 • sredstva za njegu i zaštitu životinja
 • velik izbor hrane za kućne životinje
 • specijalistička hrana za različite poremetnje funkcija, te bolesti pasa i mačaka
 • dijetalna hrana
 • najrazličitija oprema za vaše ljubimce
 • stručni savjeti veterinara

POLJOPRIVREDA

 • tovni pilići, starija perad, pačići, guščići
 • oprema za poljoprivredu, stočarstvo i podrumarstvo
 • sredstva za zaštitu bilja
 • sjemenska roba
 • gnojiva
 • koncentratna krmiva i dodaci za razne životinje
 • stručni savjeti agronoma

  

383 570
(DIREKTNI TELEFON)

Print  

VETERINARSKA

AMBULANTA PULA

TRINAJSTIĆEVA 1
TELEFONI: 541 590, 541 100
TELEFAX: 393 141

RADNO VRIJEME

AMBULANTA
7-19 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM

APOTEKA
7-15 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM
  
HITNI SLUČAJEVI
0-24 SVAKI DAN
098 98 11 666

SABIRALIŠTE NUSPROIZVODA
098 98 12 584
 
SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE
098 98 12 583

INFO CENTAR
Dežurni veterinarski higijeničar:
098 98 12 583
0 – 24 h

Voditelj skloništa:
091 261 19 10
Poruku van radnog vremena možete ostaviti na telefonskoj sekretarici:
541 100

Upiti preko e-maila
    vet.st.pula@pu.t-com.hr

 

 

 

VETERINARSKA

AMBULANTA PULA

TRINAJSTIĆEVA 1
TELEFONI: 541 590, 541 100
TELEFAX: 393 141

RADNO VRIJEME

AMBULANTA
7-19 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM

APOTEKA
7-15 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM
  
HITNI SLUČAJEVI
0-24 SVAKI DAN
098 98 11 666

SABIRALIŠTE NUSPROIZVODA
098 98 12 584
 
SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE
098 98 12 583

INFO CENTAR
Dežurni veterinarski higijeničar:
098 98 12 583
0 – 24 h

Voditelj skloništa:
091 261 19 10
Poruku van radnog vremena možete ostaviti na telefonskoj sekretarici:
541 100

Upiti preko e-maila
    vet.st.pula@pu.t-com.hr