Wednesday, April 25, 2018
Register  |  Login
Pronađen(a):
1/18/2018
Ližnjan
52203 Ližnjan

Napomena:
191100000942362
Pronađen(a):
1/18/2018
Ližnjan
52100 Pula

Napomena:
191100000933262
Pronađen(a):
11/6/2017
Pomer
52203 Medulin

Napomena:
1911 000 00 534 657
Pronađen(a):
12/18/2017

52000 Pazin

Napomena:
191100000949979
Pronađen(a):
12/18/2017

52000 Pazin

Napomena:
191100000950503
Pronađen(a):
1/26/2018
Istarski Ipsilon INA benzinska postaja
52100 Pula

Napomena:
191100000936932
Pronađen(a):
3/9/2018
Galižana
52100 Pula

Napomena:
191100000943787
Pronađen(a):
3/8/2018
Vodnjan
52100 Pula

Napomena:
191100000944677
Print  

VETERINARSKA

AMBULANTA PULA

TRINAJSTIĆEVA 1
TELEFONI: 541 590, 541 100
TELEFAX: 393 141

RADNO VRIJEME

AMBULANTA
7-19 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM

APOTEKA
7-15 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM
  
HITNI SLUČAJEVI
0-24 SVAKI DAN
098 98 11 666

SABIRALIŠTE NUSPROIZVODA
098 98 12 584
 
SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE
098 98 12 583

INFO CENTAR
Dežurni veterinarski higijeničar:
098 98 12 583
0 – 24 h

Voditelj skloništa:
098 98 125 82
Poruku van radnog vremena možete ostaviti na telefonskoj sekretarici:
541 100

Upiti preko e-maila
    vet.st.pula@pu.t-com.hr

 

 

 

VETERINARSKA

AMBULANTA PULA

TRINAJSTIĆEVA 1
TELEFONI: 541 590, 541 100
TELEFAX: 393 141

RADNO VRIJEME

AMBULANTA
7-19 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM

APOTEKA
7-15 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM
  
HITNI SLUČAJEVI
0-24 SVAKI DAN
098 98 11 666

SABIRALIŠTE NUSPROIZVODA
098 98 12 584
 
SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE
098 98 12 583

INFO CENTAR
Dežurni veterinarski higijeničar:
098 98 12 583
0 – 24 h

Voditelj skloništa:
098 98 125 82
Poruku van radnog vremena možete ostaviti na telefonskoj sekretarici:
541 100

Upiti preko e-maila
    vet.st.pula@pu.t-com.hr