Friday, August 17, 2018
Register  |  Login
Pronađen(a):
2/7/2018
Pješčana uvala
52203 Medulin

Napomena:
191100000766648
Pronađen(a):
1/23/2018
Agnana bb
52100 Pula

Napomena:
191100000810444
Pronađen(a):
3/9/2018
Galižana
52100 Pula

Napomena:
191100000943787
Pronađen(a):
5/18/2018
43. istarske divizije
52100 Pula

Napomena:
191100000982336
Pronađen(a):
5/18/2018
43. istarske divizije
52100 Pula

Napomena:
191100000982297
Pronađen(a):
1/23/2018
Agnana bb
52100 Pula

Napomena:
191060000079183
Pronađen(a):
2/7/2018
Pješčana uvala
52203 Medulin

Napomena:
191100000758699
Print  

VETERINARSKA

AMBULANTA PULA

TRINAJSTIĆEVA 1
TELEFONI: 541 590, 541 100
TELEFAX: 393 141

RADNO VRIJEME

AMBULANTA
7-19 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM

APOTEKA
7-15 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM
  
HITNI SLUČAJEVI
0-24 SVAKI DAN
098 98 11 666

SABIRALIŠTE NUSPROIZVODA
098 98 12 584
 
SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE
098 98 12 583

INFO CENTAR
Dežurni veterinarski higijeničar:
098 98 12 583
0 – 24 h

Voditelj skloništa:
098 98 125 82
Poruku van radnog vremena možete ostaviti na telefonskoj sekretarici:
541 100

Upiti preko e-maila
    vet.st.pula@pu.t-com.hr