Thursday, February 25, 2021
Register  |  Login

Veterinarsko poljoprivredna apoteka

Jeste li već upoznati sa širokim asortimanom roba koje možete nabaviti u našoj trgovini? Provjeravajte redovito naše stranice kako bi na vrijeme bili informirani o rasprodajama i akcijskim prodajama.

Nazovite - možda je u tijeku akcijska prodaja upravo onih proizvoda koje trebate!
Zainteresirani kupci mogu se javiti na brojeve telefona:
383 507 i 540 100

Koristite li usluge Veterinarske stanice Pula na terenu?

Podsjećamo vas da većinu usluga možete dobiti i na terenu. Opširnije ...

Stručne službe Veterinarske stanice

 Ako vam ugine domaća životinja ili kućni ljubimac jedini pravilni dozvoljeni način uklanjanja je putem naše službe i kafilerije.   Opširnije….  

Trebate li usluge inspekcijske službe, DDD službu ili higijeničare, i ove usluge možete dogovoriti kod nas.

Stacionar za kućne ljubimce

Putujete neodgodivo i nemate kome prepustiti brigu o kućnom ljubimcu? Obratite se nama!
Uskoro opširnije o uvjetima smještaja ...

Sklonište za životinje

Izgubljene životinje i lutalice, smještaju se u sklonište za životinje. Obavijestite nas o psima koji lutaju, donesite prekobrojne štence i mačiće, ima ljudi koji će ih rado udomiti. Sklonište se nalazi na Kaštjunu, a uvjete smještaja životinja možete pogledati ovdje.

Veterinarsko poljoprivredna apoteka

Jeste li već upoznati sa širokim asortimanom roba koje možete nabaviti u našoj trgovini? Provjeravajte redovito naše stranice kako bi na vrijeme bili informirani o rasprodajama i akcijskim prodajama.

Nazovite - možda je u tijeku akcijska prodaja upravo onih proizvoda koje trebate!
Zainteresirani kupci mogu se javiti na brojeve telefona:
383 507 i 540 100

Koristite li usluge Veterinarske stanice Pula na terenu?

Podsjećamo vas da većinu usluga možete dobiti i na terenu. Opširnije ...

Stručne službe Veterinarske stanice

 Ako vam ugine domaća životinja ili kućni ljubimac jedini pravilni dozvoljeni način uklanjanja je putem naše službe i kafilerije.   Opširnije….  

Trebate li usluge inspekcijske službe, DDD službu ili higijeničare, i ove usluge možete dogovoriti kod nas.

Stacionar za kućne ljubimce

Putujete neodgodivo i nemate kome prepustiti brigu o kućnom ljubimcu? Obratite se nama!
Uskoro opširnije o uvjetima smještaja ...

Sklonište za životinje

Izgubljene životinje i lutalice, smještaju se u sklonište za životinje. Obavijestite nas o psima koji lutaju, donesite prekobrojne štence i mačiće, ima ljudi koji će ih rado udomiti. Sklonište se nalazi na Kaštjunu, a uvjete smještaja životinja možete pogledati ovdje.

VETERINARSKA

AMBULANTA PULA

TRINAJSTIĆEVA 1
TELEFONI: 541 590, 541 100
TELEFAX: 393 141

RADNO VRIJEME

AMBULANTA
7-19 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM

APOTEKA
7-15 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM
  
HITNI SLUČAJEVI
0-24 SVAKI DAN
098 98 11 666

SABIRALIŠTE NUSPROIZVODA
098 98 12 584
 
SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE
098 98 12 583

INFO CENTAR
Dežurni veterinarski higijeničar:
098 98 12 583
0 – 24 h

Voditelj skloništa:
091 261 19 10
Poruku van radnog vremena možete ostaviti na telefonskoj sekretarici:
541 100

Upiti preko e-maila
    vet.st.pula@pu.t-com.hr

 

 

 

VETERINARSKA

AMBULANTA PULA

TRINAJSTIĆEVA 1
TELEFONI: 541 590, 541 100
TELEFAX: 393 141

RADNO VRIJEME

AMBULANTA
7-19 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM

APOTEKA
7-15 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM
  
HITNI SLUČAJEVI
0-24 SVAKI DAN
098 98 11 666

SABIRALIŠTE NUSPROIZVODA
098 98 12 584
 
SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE
098 98 12 583

INFO CENTAR
Dežurni veterinarski higijeničar:
098 98 12 583
0 – 24 h

Voditelj skloništa:
091 261 19 10
Poruku van radnog vremena možete ostaviti na telefonskoj sekretarici:
541 100

Upiti preko e-maila
    vet.st.pula@pu.t-com.hr